Wat is BaNaKa

 

VZW BaNaKa staat voor BAsic NAtuur KAmpen/KAnsen en dit voor bijzondere jongeren.

Wat zijn bijzondere jongen...? 
 
Algemeen zijn dit jongeren die anders niet de kans zouden krijgen om hun vakantie op een zinvolle wijze te kunnen invullen.
Laten we vb. denken aan :
 
 • jongeren uit kansarme gezinnen
 • jongeren uit voorzieningen of instellingen - zonder thuis
 • jongeren die het 'moeilijk' hebben.

 

Vaak spreekt men over moeilijke jongeren. Wij zijn echter tegen deze term.

 
Moeilijke jongeren bestaan niet, er bestaan enkel moeilijke situaties.
 

Maar ook alle andere kinderen! Wij zijn tegen de stigmatisering om jongeren in een apart hokje te steken.
Iedereen is welkom bij ons! Ongeacht afkomst, religie of rijkdom!


Wat doen wij voor deze jongeren?
 
 
Wij geven deze jongeren de kans om deel te nemen aan één van onze kampen. Deze kampen gaan door aan de zee, in de Ardennen of elders in het binnenland.  We ijveren er ook voor om bij elk kamp minstens een  spectaculaire activiteit te organiseren die ze wellicht nog nooit hebben gedaan.
 
Op elk van onze kampen gaat er een bonte groep jongeren mee. We zetten diversiteit centraal zodat respect en teamspirit automatisch het onderliggende doel wordt.
 
 
Wij willen dat ELK KIND WELKOM KAN ZIJN.
 
 
Deze visie was de kern van de droom van de oprichters, Lars en Lotte.
Al enkele jaren droomden zij van een kamphuis of een organisatie waar elk kind gewoon kind kan zijn.
Ze hadden vele plannen gemaakt en vele avonden weggedroomd bij deze gedachten.
 
​In de zomer van 2009 heeft Lotte, als eindwerk, een avonturenweekend georganiseerd.
Naar aanleiding van dit kamp in Durbuy is BaNaKa geboren.
 
Op 16 september 2009 hebben ze de statuten ingediend bij de Rechtbank van Koophandel.
​

BaNaKa is juist dat beetje EXTRA

 
BaNaKa wil juist dat beetje EXTRA betekenen dan andere organisaties.
 
 • BaNaKa werkt tijdens hun kampen enkel met verse groenten en voedsel. Het welgekende "kamp-blik"" eten komt er dus bij ons niet in.
 • Naast de wettelijk verplichte verzekeringen hebben wij ook een aansprakelijkheidsverzekering voor onze deelnemers, tijdens het kamp. Dit aangezien onze jongeren vaak geen 'familiale' verzekering van thuis-uit hebben.
 • Voor elk kamp ontwikkelen wij een uniek 'interventieplan'. Dit dient om elke gevaarlijke situatie zo goed en veilig te kunnen oplossen. Elke volwassene, aanwezig op het kamp, kent zijn rol en taak hierin.
 • BaNaKa heeft of kent geen concurrentie. Wanneer één van onze kampen volzet is, verwijzen wij u graag door naar nevenorganisaties. Deze organisaties kan u ook vinden via

 

 

 • BaNaKa bestaat uit 100% onbezoldigde vrijwilligers.
 • BaNaKa werkt vooral rond motivatie tijdens het kamp. Onze jongeren kennen al genoeg vooroordelen. Op het kamp dienen zij onbevooroordeelt te kunnen starten. Iedereen gelijk.
 • We zijn groot van hart maar klein van aanpak. Hier willen we mee zeggen dat elk kamp of elke groep een persoonlijke benadering dient te hebben. De deelnemers mogen geen nummer worden.

Iedereen is welkom

 • Onze kampen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Ongeacht afkomst, problematiek of rijkdom. Tot op heden hebben wij nog nooit iemand geweigerd.
 • Het eindigt niet na de jongeren hun 16 jaar...! Wij willen met onze kampen de jongeren op een duurzame wijze beïnvloeden. Om die reden geven wij hun de kans om verder te groeien in het jeugdwerk. Wij bieden hun diverse interne en externe vormingen aan zodoende zij ook als begeleiding  actief worden binnen onze organisatie.
 • ....

 

Jongeren extra kansen geven - extra VAARDIGHEDEN geven...

 

de KETTING doorbreken

Vele jongeren die meegaan tijdens onze kampen worden gekenmerkt met een generatieproblematiek.
Van generatie op generatie worden problematieken zoals armoede doorgegeven. Jongeren maken school
niet af en dit heeft een onmiddelijke weerslag op hun professionele toekomst.

Naast het organiseren van vakantiekampen voor jongeren uit kansarme en maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen willen wij deze jongeren ook op een meer duurzame wijze extra kansen geven.
Dit kan onder andere via onze aspirantenwerking. Dit zijn deelnemers die de leeftijd van 15 tot 16 jaar hebben bereikt.
Deze jongeren geven we de kans om via diverse in -en externe vormingen door te groeien binnen onze organisatie
en het jeugdwerk.

Om de binding met deze jongeren sterker te maken organiseren wij periodieke samenkomsten op ontspanningsgebied,
informatief en educatief gebied.

Om de drempel hiervan te verlagen gaan wij naar de jongeren zelf gaan door middel van een ontmoetingscaravan.
Dit is een caravan die in beperkte mate is aangepast om meer mensen comfortabel een zitplaats te bieden.
Door die aanpak kunnen wij onze werking dichter bij de jongeren plaatsen en de binding met onze
werking versterken door periodieke samenkomsten.

Hierdoor kunnen wij de jongeren ook een andere vriendengroep aanreiken buiten hun dagdagelijks leven waarin ze vertoeven.
Het voordeel hiervan is dat de jongeren onbewust worden gecoacht en gestimuleerd om in het dagdagelijkse leven ook de juiste
keuze's te nemen en de juiste richting uit te gaan.

Op dergelijk ontspanningsavonden worden hun sociale vaardigheden bevorderd en blijven ze gebonden aan onze organisatie.
Hierdoor kunnen ze gestimuleerd worden op schools vlak, op hun leefwereld, op werkgebied, en dergelijke.

Naast deze ontspanningsavonden worden er kleine vormingen georganiseerd die telkens in een andere regio worden aangeboden.
Hierdoor kan er op een duurzame wijze aan de jongeren hun zelfontplooiing, creativiteit, zelfbeeld en talenten worden gewerkt.
Aangezien ze als begeleider naderhand meegaan blijft deze stimulans jarenlang tot ze zelf de weg kunnen verderzetten.

Vele jongeren worden heel vaak geconfronteerd met de formele instellingen zoals CLB, dagbegeleidingscentra, die hun trachten
te stimuleren op schools gebied. We merken echter dat een informele (onbewuste) aanpak efficiënter is. De jongeren nemen meer
aan uit een informele 'vriendengroep'. 

De jongeren die naderhand meegaan als aspirant begeleider bereiken elke dag op kamp hun eigen DOEL.

 

Jongeren GOALS laten bereiken..
hun motivatie zien beloond worden

 

 

Ze zien dat ze slagen in hun opzet en dit geeft hun zelfrespect een enorme boost.  

Jongeren die zien dat er mensen in hun geloven..

Wij geloven in hun!