Legaat en testament

Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt.

 

We denken liever niet aan de dag dat we er niet meer zullen zijn. En toch is het zinvol om dat wel te doen. Door het opstellen van een testament komt uw geld terecht bij wie u belangrijk vindt. En dat kan ook een geruststellend idee zijn te weten dat alles goed geregeld is. Naast familie en vrienden kunt u ook een goed doel opnemen in uw testament. 
Zo geeft u uw nalatenschap een bijzondere bestemming die bij uw persoonlijkheid past. En doet u iets blijvends voor een betere en mooiere wereld.

Een goed doel opnemen in jouw testament heeft voordelen

1. Jouw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel.

2. Jouw nalatenschap krijgt een bijzondere bestemming.

3. Je bent gerust gesteld dat alles goed geregeld is.

 

Voordeel: Minder erfenisrechten voor jouw erfgenamen, meer kansen voor kansarme jongeren.

Een legaat aan een goed doel is fiscaal aantrekkelijk omdat de successierechten voor het goede doel slechts 8,8% bedragen. Successierechten voor familie in de tweede lijn en anderen schommelen in het Vlaamse gewest tussen 35% en 65%.

Er bestaat een formule, het duolegaat, waardoor vzw BaNaKa de successierechten van jouw erfgenamen op zich kan nemen. 

 

Met een duolegaat bevoordeel je dus zowel je erfgenamen als vzw BaNaKa.

 

 

Een duo-legaat

 

Bij een duolegaat laat u een deel van uw bezittingen na aan een goed doel en een ander deel aan uw erfgenamen. 

Met het duolegaat kan u bepalen dat uw erfgenaam geen successierechten dient te betalen op voorwaarde dat het goede doel de successierechten voor zijn rekening neemt. 

 

Een voorbeeld

 

Wanneer u in Vlaanderen een erfenis erft van 25.000 euro van een overleden vriend waar u geen familieband mee heeft betaald u 45% successierechten.

U houdt dus nog 13.750 euro over. 

Uw overleden vriend had echter beter een duolegaat gebruikt met u als erfgenaam en met BaNaKa vzw als goed doel.
Hierdoor had uw overleden vriend u 15.000 euro kunnen nalaten en het goed doel, BaNaKa vzw 10.000 euro. 

Door het duolegaat betaald u op het geërfde bedrag van 15.000 euro geen erfenisrechten. Doordat uw vriend ons als goed doel opnam in een duolegaat heeft u dus 1.250 euro MEER ontvangen dan zonder een goed doel of duolegaat.

In dit voorbeeld betalen wij 45 % erfenisrechten op uw deel van 15.000 euro. Dit is 6.750 euro. Verder moeten wij ook erfenisrechten betalen op het bedrag van 10.000 dat via het duolegaat aan ons werd geschonken. In Vlaanderen betalen wij hiervoor een tarief van 8,8 % of 880 euro.

Samen met de successierechten op uw deel, die wij via het duolegaat op ons dienen te nemen, en met de successierechten op ons deel maakt dit een totaal van 7.630 euro.

 

Wij houden dus 2.370 euro over.

 

Zowel u als erfgename als wij, als goed doel, zijn dus beter af! 

 

Wenst u dit alles graag even persoonlijk te bespreken? 

Wij komen graag, geheel vrijblijvend, bij u langs om al uw vragen
te beantwoorden.